ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง - Ranong Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบาย ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Web Conference)

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบาย ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Web Conference)
            เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ น. นายอนิรุจ  ใจเที่ยง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง และผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายของนายสมศักดิ์  ขวัญแก้ว ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Web Conference) ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง


เอกสารแนบ